Col (Gray 7-10) @ Atl (Touki 3-2), Tues 9-14-21, 7:20pm